Månadsmöte

På aprilmötet den 9 april så kommer Werner Herthnek hålla ett föredrag 60 år av marsforskning.
Traditionell fika erbjuds i vanlig ordning.

Välkommen till detta intressanta föredrag önskar MAK.