MAK

Klubben bildades 1978 av åtta personer. Den växte snabbt och består idag av ca 100 medlemmar. Verksamheten i klubben är intensiv. Vi bygger själva våra byggnader och instrument. Första måndagen i varje månad under vinterhalvåret har vi programafton.
Klubben står också för omfattande visningsverksamhet.
Läs mer under verksamhet.

Medlemsavgift
Medlemsavgift: 250:-/år, studerande: 100:-/år, familjeavgift 300:-/år.
Medlemsavgiften betalas in på Bg: 5669-1918
I medlemskapet ingår även medlemskap i SAAF (Svensk AmatörAstronomisk Förening).
För frågor angående medlemskap, maila Jimmy Nordström (jimmy@jimmynordstrom.se).

Postadress
Adress: Bifrostobservatoriet, Trankärr, Berget 3, 542 95 Mariestad.
För mer brådskande försändelser: Sören Persson, Björkvägen 4, 542 43 Mariestad.

Kontaktperson
Sören Persson, ordf.
Tel 0501-101 78, 0706-84 98 98,
E-post s.persson@me.com