Bifrostobservatoriet

Observatoriet ägs av av MAK. Där finns förutom instrument även bibliotek, mörkrum, mekanisk verkstad och en föreläsningssal med kafé.

Byggnaden med de båda kupolerna togs i bruk de första åren efter klubbens bildande. Den innehåller också bibliotek och verkstad. Observatorieplattformen tillkom 1985-86. Klubblokalen med föreläsningsal, kök och mörkrum började användas 1992. Norra kupolen byggdes under åren 1987-91.

Bifrostobservatoriet